top of page

Epoxy Woodworking

Public·3 members

Regulamin ##HOT##



Drogi użytkowniku! Dziękujemy za pobranie aplikacji e-TOLL PL BILET. Prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji zapoznał się z regulaminem. Wyjaśnia on sposób i zasady działania aplikacji, a także zawiera ważne informacje dotyczące przetwarzanie przez Aplikację danych i bezpieczeństwa.




Regulamin



Regulamin organizacyjny, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółową organizację i zasady działania administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym strukturę organizacyjną administracji, zasady jej funkcjonowania, kierowania i sprawowania nadzoru oraz zakresy zadań jednostek organizacyjnych administracji. Zawiera również regulaminy określające organizację i szczegółowe zadania jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych, międzyuczelnianych i wspólnych.


Koszty operatorów płatności elektronicznych obejmujące początkowy przelew Użytkownika Serwisu, o których mowa w niniejszym ustępie nie podlegają zwrotowi nawet w przypadku jeśli regulamin Organizatora danego Wydarzenia określa możliwość i procedurę zwrotu biletów. 041b061a72


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    bottom of page